Görbicz Tamás

A felebaráti szeretetről 2

2018. január 02. - gorbiczgy

Tekintettel arra, hogy keresztény testvéreim is súlyosan tévednek a felebaráti szeretet mibenlétéről, szükségesnek láttam újra elővenni a témát. Már elöljáróban szeretném leszögezni, hogy ha bárki azt gondolja, hogy a nacionalista-vallásos „önszeretet” fellángolása a felebarát nagyobb szeretetéhez vezetne, vizsgálja meg az emberiség történelmének tapasztalatait, és azt fogja találni, hogy az effajta „önszeretet” nem a felebarát megsegítésének, hanem legyilkolásának előszobája. Messzire sem kell menni az időben. A németek egy kicsit jobban kezdték el szeretni önmagukat, csak „életteret” szerettek volna maguknak és érvényt szerezni felsőbbrendűség tudatuknak. Két világháború lett az eredménye. Ha valaki azt gondolja, hogy a szír, afgán, iraki, vagy általában az arab, muzulmán vagy Észak-afrikai emberek megvetése, megbélyegzése és démonizálása (nőmolesztáló, terrorista, integrálhatatlan) csupán önmagunk nagyobb szeretetének a megnyilvánulása, tudja meg, hogy rasszista előítéletek fertőzték meg a gondolatait. Ez nem a felebaráti szeretet, hanem annak ellenkezője. Jakab (2. fejezet) világosan bűnnek mondja a személyválogatást (a vagyoni vagy faji alapú előítéletet):

„Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide a zsámolyomhoz”, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? (…)

8Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”, helyesen cselekedtek. 9De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény mint törvényszegőket marasztal el titeket. (…)

13Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.”

Tovább

Szeresd felebarátodat!

Karácsonykor a legmagasabb politikai szintről érkezett igemagyarázat a felebaráti szeretetről, melyből az derült ki, hogy a felebarát szeretetéhez önmagunk szeretetén keresztül vezetne az út. Ez azonban pontosan az ellenkezője annak, amit a parancs tanít.

A szó eredetiben „szomszéd” jelentéssel bírt, de úgy is fordíthatjuk, a „közeledben levők”, vagyis olyan embertársak, akik a közelünkben vannak, akikkel kapcsolatba kerülünk. A kifejezést az ószövetségi „aranyszabály” tette híressé, mely a Tóra közepe (a számozás szerinti középső verse Mózes 5 könyvének): „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”. Ez a „második” szeretet. (Az „első” Isten szeretetének a parancsa: „Szeresd az Urat teljes szívedből…”)

Jézus szerint az első és a második szereteten „függenek a Törvény és a próféták”. Vagyis ennek a két szabálynak a fényében kell értelmezni mindent, amit a Törvény elrendelt vagy a próféták hirdettek. A felebarát szeretetének parancsát egy másik megfogalmazásban is megtaláljuk: „Amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd mással.” A jelentés világos: „Képzeld magad embertársad helyébe, őt pedig a saját helyedbe, gondold végig, hogyan szeretnéd, hogy bánjon veled, és cselekedj vele a szerint.”
A parancs mélyebb hátterében az áll, hogy mindannyian emberek vagyunk, Isten képmására és hasonlatosságára teremtve, és ember mivoltunk éppen abban mutatkozik meg, hogy képesek vagyunk az állatias (önfenntartó, hústesti) ösztöneinken felülemelkedve, önszeretetünket legyűrve, a másik embert és annak szükségeit is észrevenni.

Ez a parancs mindig is problémát okozott az önző és soviniszta embereknek, így voltak kísérletek arra, hogy megpróbálják „átértelmezni”. Kire is vonatkozik a felebarát? Még a bálványimádókra is? Még a szomszédos, ellenséges érzületeket tápláló, rivális népek tagjaira is? Vagy csak a hozzám hasonlóra, az én fajtámhoz tartozóra, a velem egy vallásúra?

Tovább

Egyházügyetlenség

Ma ült utoljára össze a parlament, így most már biztosra vehető, hogy nem teljesíti az Alkotmánybíróság által rászabott határidőt, hogy újra alkossa az egyházi törvény megsemmisített illetve kifogásolt paragrafusait, melyek miatt 5 éve diszkriminál az állam olyan vallási közösségeket, melyek jogszerűen működtek a múltban és ma is. Ezek közül 72-t érint az AB első döntése, 14-et az emberi jogi bíróságé. Hiába hát a 3 alkotmánybírósági határozat, se az állam, se a törvényhozás nem teljesíti a kötelességét.

Tovább

Kié Jeruzsálem?

Trump elnök előre megszellőztetett bejelentése Jeruzsálemnek, mint Izrael fővárosának az elismeréséről a várt viharos reakciókat váltotta ki a világpolitika érintett szereplőitől. Önmagában vicces dolog, hogy egy ország ne mondhassa meg, melyik települését tekinti fővárosnak. Ráadásul Jeruzsálemet Dávid király tette Izrael fővárosává, ez volt a zsidók szent városa, ahol az Egy-isten, egyetlen szentélye állt. Ide vágyakoztak és tértek vissza Izrael fiai a babiloni fogságból, Isten városáról szóltak a zsoltárok és a próféták jövendölései. A római diaszpóra óta sem telt el nap, hogy a zsidók ne emlegették volna Jeruzsálem nevét. A zsidóság egész történelme, hite ehhez a városhoz kötődik. Csakhogy Izrael állam körül egy száz éve tartó iszapbirkózás alakult ki, melynek világpolitikai következményei voltak és vannak.

Tovább

UNESCO

Amerika és Izrael bejelentette a kilépését az ENSZ kultúráért és oktatásért felelős szervezetéből. A lépés drasztikus, de nem előzmények nélkül való.

Az első nagy törés 2011-ben következett be, amikor a szervezet váratlanul tagjai közé fogadta a Palesztin Hatóságot (PA). A lépés azért volt furcsa, mert a szervezetnek csak államok lehetnek tagjai. A tagfelvételnek viszont éppen az volt a célja és az üzenete, hogy bár palesztin állam még nem létezik hivatalosan, de az ENSZ egy fontos és tekintélyes szervezete már úgy kezeli, mintha létezne. Ez a palesztinok nagy diplomáciai sikerének számított abban az időben, amikor nacionalista kormány került hatalomra Izraelben és az „arab tavasz” végig söpört Tunéziától Egyiptomon át Szíriáig, nagy nemzetközi bizonytalanságot keltve. Abbasz megpróbálta a teljes jogú tagságot is megszerezni az ENSZ-ben, de ezt az USA megvétózta és a nyugati országok sem támogatták.

Előzmények. Az ENSZ történelmi, 1947-es határozata két állam (egy arab és egy zsidó) létrejöttét irányozta elő „Palesztinában” az akkor az angolok által felügyelt  területen. Ezt először az arabok utasították el, mondván, egy zsidó állam elképzelhetetlen arab földön. Izrael azonban – a kezdeti erőviszonyok ellenére – nem csak képes volt megvédeni magát, hanem a „hatnapos háborúban” kiterjesztette a hatalmát az addig arab ellenőrzés alatt álló területekre is. Az arab államok 1972-ben nagyszabású, meglepetés szerű támadást indítottak a területek visszaszerzésére és Izrael megsemmisítésére (Jom kippuri háború), ami kevés híján sikerrel is járt. De Izrael, nagy veszteségek árán és hathatós amerikai támogatással, végül visszaverte a létét fenyegető inváziót. Az araboknak azóta nem volt erejük, hogy újabb komoly katonai fenyegetést jelentsenek a zsidó állam számára, így olaj-embergóval, majd gerilla-háborúval, terrorral folytatták a küzdelmet. Azóta nagyot fordultak a katonai és gazdasági erőviszonyok, és ma már az arabok szeretnék a „két állam” megoldást - viszont Izrael egyre kevésbé. A dolgok inkább afelé haladnak, hogy Izrael újra visszaveszi az ellenőrzést Cisz-Jordánia felett, míg Gáza nem olyan fontos neki. (Itt ráadásul demokratikus választásokon a Hamasz nevű terror-szervezet került uralomra, ami az övezet még fokozottabb gazdasági és katonai elszigetelését eredményezte mind Izrael, mind Egyiptom részéről.) A gyengülő palesztin hatóság a nemzetközi közvélemény megdolgozásával próbálja fenntartani a palesztin állam iránti igényét, ennek eszközévé váltak a nemzetközi szervezetek, így az UNESCO is. 2011 óta az UNESCO-ban sorozatosan fogadtak el olyan határozatokat, amelyek semmibe vették a zsidó állomot és figyelmen kívül hagyták Izrael történelmi kötődését a Biblia földjéhez. Az UNESCO és a zsidó állam közötti ellentétek azonban nem csak a diplomácia szintjén éleződtek ki.

Tovább

A Fatima-terv

Elszabadult a hívőség a Parlamentben. Kiderült, hogy Matolcsy Györgynek 7,5 milliárd rokona van a hívőség okán. De dr. Aradszki András, akire hazánk energia ügyei vannak bízva, szintén emlékezetes beszédet mondott ma a Tisztelt Házban. Tőle tudhatjuk, hogy a fatimai harmadik titok szerint „Sátán legnagyobb és legvégső támadása a (római katolikus anyaszent-) egyház ellen a családok elleni támadás lesz”. Szűz Mária állítólagos szavait a parlamenti képviselő abból az alkalomból idézte, hogy szerte a katolikus országokban rózsafüzér-zarándoklatokat tartottak Európa szabadságáért.

Lelkészként – mondhatni hivatalból – hiszek az ima erejében, és éreztem, mintha a bensőmben isteni válasz is érkezett volna a fohászokra, így – a tévedés jogát fenntartva - közre is adom:

Tovább

Öcsény hősei

Bevallom, mérhetetlen szomorúság vett rajtam erőt, amikor erről a településről, és az ott történtekről először hallottam, egészen addig, amíg meg nem néztem a videókat*.

Akkor felderengett egy kis remény.

Ahogyan a panzió tulajdonos beszél, azt tanítani kellene a teológiákon. Fogalmam sincs milyen felekezetű, de amit mond, az a felebaráti szeretet himnusza. Bár tönkretették a furgonját, még sem fél, de amíg az anyák rettegnek, kíméli őket… A másik hős a szememben a polgármester, aki inkább lemondott, minthogy együtt dolgozzon olyan képviselőkkel, akik a tettlegességig uszítják a félrevezetett és tudatlan embereket, és olyan rendeletet akarnak elfogadni, hogy csak oltási könyvvel lehessen a faluban üdülni. Persze normális országban, nem neki kellene lemondania, hanem az uszítóknak. De ez már egy ideje nem egy normális ország. Ennek ellenére még a falubeliek között is vannak emberek, akik tudják, hogy a másik embert nem a származása vagy a bőre színe szerint kell megítélni, hanem a jelleme és a tettei alapján. Teszik ezt annak ellenére, hogy a kormányzati agymosó propaganda nyílván rájuk is hat, és tudják, hogy a felhecceltek indulatai emiatt őket is érik majd. És mégis képesek józanul, ember módjára gondolkodni. Ez igazán csodálatra méltó és felemelő, és ad némi reményt. Mindig van maradék – vonja le a következtetés Pál abból, amit az Úr Illésnek mond – „De meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak” és Jézabel állami propagandájának. Az emberek a sok hazugság közt is, képesek megőrizni a józan eszüket és a tisztességüket. A rémhírterjesztés tényállása ugyan is ez:

Aki … nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely … alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 337. § A kommentár hozzá teszi: ez a bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Ezt a bűncselekményt pedig naponta elköveti pártunk és kormányunk, amikor hazudik és elferdített tényeket közöl a migrációval kapcsolatban.

A panziós és a polgármester, ők az én hőseim, az Úr Jézus gazdag áldása és kegyelme szálljon rájuk! Embernek maradni egy embertelen világban, nem félni az üvöltő oroszlántól – ez az igazi keresztény élet, és nem szenteltvízzel felavatni stadionokat meg traktorokat.

Tovább

Die Mutti

Merkel anyánk (már a németek anyja) negyedik kancellári ciklusát kezdheti a választások után. Bár a legtöbb újságcikk azzal a kommentárral jelent meg, hogy nem lehet valami boldog - szerintem de. Negyedik ciklust kezdeni, ok a boldogságra. Ahogyan az is, hogy tavaly, sőt még tavasszal sem így néztek ki a dolgok. Ok a boldogságra az is, hogy az arany középszerűség még mindig bejön a németek többségének, ahogyan az is, hogy az ország gazdasága több mint stabil. Éppen azt vetik a németek szemére, hogy exportcikkeikkel elárasztják (és ezzel kiszipolyozzák) a világot, de nem vesznek semmit. Mit tegyünk, az embereknek kell a BMW meg a Volkswagen, dízelbotrány ide vagy oda.

Az viszont kétségtelen, hogy a boldogságra vetülnek árnyékok.

A legnagyobb az itt-ott nyíltan is náci nézetekkel szimpatizáló, ultra nacionalista (Németország a németeké) AfD bejutása a parlamentbe (AfD = Alternative für Deutschland), amely hajtóvadászatot ígért Merkel után. 13%-os eredményükkel a harmadik helyet csípték meg közvetlenül a Zöldek (Grüne) és a Szabaddemokraták (FDP) előtt (akik szintén nyertesei a nagy pártok lemorzsolódásának, majdnem megduplázták a szavazataikat.) Az AfD előretörése kétségtelenül a migrációs politika ellenhatása. Érdekes azonban, hogy hol erős ez a neonácinak is tartott párt.

Tovább

Kiszámolós

A Biblia apokaliptikus jövendölései a világ végéről és az emberiséget sújtó isteni ítéletről számos embert indított arra, hogy a világvége egyes híres eseményeinek bekövetkezésével kapcsolatban dátumokat határozzon meg. Noha Jézus és az apostolok határozottan azt tanították, hogy a következő isteni meglátogatás időpontját nem tudja senki sem (sem az angyalok, sem az emberek) és, hogy Krisztus követőinek „nem dolga”, hogy olyan „idők felől tudakozzanak”, melyeket az Atya a saját hatáskörébe rendelt, mégis újra és újra akadnak elszánt emberek, akik tudni vélik a pontos időpontot vagy legalább az évet. Némelyek – úgy mond – kiszámolják, mások a jelekből olvassák ki, megint mások isteni vagy éppen démoni kijelentésre hivatkoznak, és nagy divatja van a kódfejtésnek is. Ez utóbbi abból indul ki, hogy nincs minden benne a Biblia szövegében, hanem különböző külső jelekből (csillagállásokból, szövegek számából, betűösszetételekből és hasonlókból) „dekódolni” kell az üzenetet.
A leghíresebb ilyen „kód” például abból állt, hogy a Biblia héber betűit betűugrasztásos módszerrel (minden hetedik, tizenkettedik, negyven negyedik stb. betűt) olvasták össze. Az így készült táblázatban aztán „kereszteződéseket” kerestek, értelmes szavakat vagy neveket. A módszer 1995-ben Izrael miniszterelnökének, Jichak Rabinnak a meggyilkolása után tett szert világhírnévre és ihlette – részben - a „Da Vinci kódot”, amely még híresebb lett. Mindez azt sugallta, hogy a bibliai szöveg elsődleges jelentésén túl (már amit a szavak jelentenek), más kódolt üzeneteket is keresni kell.

Tovább

Sakkos állapot

Még összefoglalni is nehéz a váratlan húzásokat és fordulatokat a nagy Közel-keleti sakkjátszmában, amely sokkal jobban fogja befolyásolni a világpolitika alakulását, mint az Eu reformja vagy a német választások. 

Az Iszlám Állam nevű terror- és bűnszervezet felszámolása – elszigetelt csoportoktól eltekintve - lényegében megtörtént. Maradt azonban két nagy kérdés. Az egyik, hogy mi legyen az egykori harcosokkal (őket így vagy úgy bíróság elé állítják), de sokkal inkább a hozzátartozókkal és az „alattvalókkal”, akiket bűnrészességgel meg lehet vádolni, de azért nem lehet egész népcsoportokat börtönbe zárni.

A másik nagy kérdés továbbra is Szíria jövője.

Tovább