Görbicz Tamás


Az utolsó szó jogán

3. rész: Mi a bűn?

2019. június 03. - gorbiczgy

De hát mi is tulajdonképpen a bűn? Miben lehet a lényegét megragadni? MTA interjúja szerint a bűn felségsértés, mellyel megsértettük Isten fenségét és szentségét. Törvényszegés, amellyel semmibe vettük a Törvényadó szavát, idézem:  "…a bűn sértés, a bűn elszakadás Istentől. Részben elidegenedés…

Tovább

Az utolsó szó jogán

1. rész: Miért bocsát meg az Isten?

A közel egy éve kitört engesztelés „vita lezárásaként”, Márkus Tamás András kálvinista teológus interjút készíttetett saját magával. Mivel ebben összefoglalja az „Isten a haragját Jézusra öntötte a kereszten” teológiát, bőséggel hivatkozva rám, úgy gondolom, hogy – miként egy latrot – engem is…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

8. rész: Miben gyönyörködik Isten?

18Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. (Mikeás 7,18) 5Aki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen! (Példa 17,5)  Isten nem gyönyörködött Jézus…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

7. rész: Vérszomj

Miután Jézust elfogták a Gecsemáné kertben, kezdetét veszi a kálváriája. Megkötözik, és mint egy közveszélyes és erőszakos bűnözőt hurcolják el Annás főpap házába. Ott egy igazi koncepciós per veszi kezdetét. Az ítélet már kész (halál), csak még azt nem tudják, hogy mi a vád? Miután a kétségbe esett…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

6. rész: Az Ésaiás 53 néma báránya

Ma mindenki fellélegezhet, „végre” szó lesz bűnhődésről és megtorlásról is… Amikor a „Törvény átkáról” beszél a Biblia, akkor két dolgot kell szem előtt tartani.Az egyik, hogy az ószövetség egy szerződés (egy testamentum, egy szövetség), melynek határozott tartalma van. Mindkét fél elkötelezi…

Tovább

Mi engesztelte ki az Istent?

Mitől kellett az embert megválltani?

Láttuk tehát, hogy mind az engesztelést (amivel az ember megbékítette Istent), mind a megváltást (amivel Isten megváltotta a maga számára az embert) a vér szimbolizálja, amiben hinni kell. De nem a vérben, hanem a személyben, aki a vérét ontotta, a názáreti Jézusban, aki az Isten Báránya. A vér…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

4. rész: A „vér” mágikus, misztikus értelmezései

Mielőtt tovább vizsgálnánk magának a megváltásnak a témáját, tisztázni kell még egy igen gyakori tévedést. Ez pedig a vérnek tulajdonított mágikus vagy „spirituális” hatalom. Az ezzel kapcsolatban leggyakrabban idézett rész Mózes törvényében a 3. könyv 17. fejezetében található (közvetlenül az…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

3. rész: Megváltás és engesztelés

Mivel ez a két fogalom egyáltalán nem azonos egymással, viszont mindkettőt a vér szimbolizálja a Bibliában, érdemes előbb külön-külön definiálni őket. Engesztelni az embernek kellett az Istent. Megváltani viszont Isten váltotta meg az embert. Mégpedig nagyon nagy áron. A legmagasabb áron, ami csak…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

2. rész: Áldozat, felajánlás, ajándék

Az áldozattal kapcsolatban két dolgot szeretnék tisztázni: Nem csak engesztelő céllal lehetett áldozatot bemutatni, az adás Isten természetéhez tartozik, ezzel erősítjük a kapcsolatot, és mutatjuk ki a szeretetünket. Az áldozatot nem „a vérben levő lélek”, hanem, a hit tette értékessé, hit…

Tovább