Görbicz Tamás

Mi engesztelte ki Istent?

6. rész: Az Ésaiás 53 néma báránya

2018. november 28. - gorbiczgy

Ma mindenki fellélegezhet, „végre” szó lesz bűnhődésről és megtorlásról is… Amikor a „Törvény átkáról” beszél a Biblia, akkor két dolgot kell szem előtt tartani.Az egyik, hogy az ószövetség egy szerződés (egy testamentum, egy szövetség), melynek határozott tartalma van. Mindkét fél elkötelezi…

Tovább

Mi engesztelte ki az Istent?

Mitől kellett az embert megválltani?

Láttuk tehát, hogy mind az engesztelést (amivel az ember megbékítette Istent), mind a megváltást (amivel Isten megváltotta a maga számára az embert) a vér szimbolizálja, amiben hinni kell. De nem a vérben, hanem a személyben, aki a vérét ontotta, a názáreti Jézusban, aki az Isten Báránya. A vér…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

4. rész: A „vér” mágikus, misztikus értelmezései

Mielőtt tovább vizsgálnánk magának a megváltásnak a témáját, tisztázni kell még egy igen gyakori tévedést. Ez pedig a vérnek tulajdonított mágikus vagy „spirituális” hatalom. Az ezzel kapcsolatban leggyakrabban idézett rész Mózes törvényében a 3. könyv 17. fejezetében található (közvetlenül az…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

3. rész: Megváltás és engesztelés

Mivel ez a két fogalom egyáltalán nem azonos egymással, viszont mindkettőt a vér szimbolizálja a Bibliában, érdemes előbb külön-külön definiálni őket. Engesztelni az embernek kellett az Istent. Megváltani viszont Isten váltotta meg az embert. Mégpedig nagyon nagy áron. A legmagasabb áron, ami csak…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

2. rész: Áldozat, felajánlás, ajándék

Az áldozattal kapcsolatban két dolgot szeretnék tisztázni: Nem csak engesztelő céllal lehetett áldozatot bemutatni, az adás Isten természetéhez tartozik, ezzel erősítjük a kapcsolatot, és mutatjuk ki a szeretetünket. Az áldozatot nem „a vérben levő lélek”, hanem, a hit tette értékessé, hit…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

1. rész: A vérontás és a bűnbocsánat (Válasz Márkus András Tamás teológus vádaskodásaira)

A kérdést másképpen is fel lehet tenni: Miért volt szükség Jézus kínszenvedéseire, miért nem volt elég egyszerűen a halála? Az én válaszom az, hogy azért, hogy az újszövetséget megalapozó áldozat a lehető legnagyobb legyen, és nem azért, hogy Isten a dühét levezesse, vagy a bűngyűlöletét…

Tovább