Görbicz Tamás


Az utolsó szó jogán

5. Zárszó: Isten, a Vádló, a hit és a vér.

2019. június 27. - gorbiczgy

Az egész vita egy mondaton tört ki, amelyben azt állítottam, hogy nem Istennek volt szüksége Jézus kínszenvedéseire ahhoz, hogy megbocsáthasson, hanem a sátán srófolta fel az árat a maga gonosz módján. Amit ez a mondat nem állít  (csak valakik belelátták, és azóta is köröket fut értelmetlenül), hogy…

Tovább

Az utolsó szó jogán

1. rész: Miért bocsát meg az Isten?

A közel egy éve kitört engesztelés „vita lezárásaként”, Márkus Tamás András kálvinista teológus interjút készíttetett saját magával. Mivel ebben összefoglalja az „Isten a haragját Jézusra öntötte a kereszten” teológiát, bőséggel hivatkozva rám, úgy gondolom, hogy – miként egy latrot – engem is…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

8. rész: Miben gyönyörködik Isten?

18Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. (Mikeás 7,18) 5Aki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen! (Példa 17,5)  Isten nem gyönyörködött Jézus…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

7. rész: Vérszomj

Miután Jézust elfogták a Gecsemáné kertben, kezdetét veszi a kálváriája. Megkötözik, és mint egy közveszélyes és erőszakos bűnözőt hurcolják el Annás főpap házába. Ott egy igazi koncepciós per veszi kezdetét. Az ítélet már kész (halál), csak még azt nem tudják, hogy mi a vád? Miután a kétségbe esett…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

6. rész: Az Ésaiás 53 néma báránya

Ma mindenki fellélegezhet, „végre” szó lesz bűnhődésről és megtorlásról is… Amikor a „Törvény átkáról” beszél a Biblia, akkor két dolgot kell szem előtt tartani.Az egyik, hogy az ószövetség egy szerződés (egy testamentum, egy szövetség), melynek határozott tartalma van. Mindkét fél elkötelezi…

Tovább

Mi engesztelte ki az Istent?

Mitől kellett az embert megválltani?

Láttuk tehát, hogy mind az engesztelést (amivel az ember megbékítette Istent), mind a megváltást (amivel Isten megváltotta a maga számára az embert) a vér szimbolizálja, amiben hinni kell. De nem a vérben, hanem a személyben, aki a vérét ontotta, a názáreti Jézusban, aki az Isten Báránya. A vér…

Tovább

Mi engesztelte ki Istent?

4. rész: A „vér” mágikus, misztikus értelmezései

Mielőtt tovább vizsgálnánk magának a megváltásnak a témáját, tisztázni kell még egy igen gyakori tévedést. Ez pedig a vérnek tulajdonított mágikus vagy „spirituális” hatalom. Az ezzel kapcsolatban leggyakrabban idézett rész Mózes törvényében a 3. könyv 17. fejezetében található (közvetlenül az…

Tovább